Understöd för ensamföretagare

  • 1 Nuvarande: Den sökandes basuppgifter
  • 2 Beskrivning av affärsverksamheten
  • 3 Den sökandes de minimis-stöd
  • 4 Plan för att balansera verksamheten
  • 5 Bilagor
  • 6 Villkor
  • 7 Förhandsgranska
  • 8 Slutförd

Fyll i blanketten omsorgsfullt för att säkerställa en så snabb behandling som möjligt. Observera att en halvfärdig blankett inte kan sparas, utan blanketten måste fyllas i på en gång.

OBS! För att fylla i ansökan behöver du följande bilagor:

Affärsverksamheten anses ha förutsättningar till lönsam verksamhet om affärsverksamheten har varit lönsam baserat på bokslutet för 2019 eller skattedeklarationen. Som intyg på detta ska företagaren skicka som bilaga det senaste bokslutet eller den senaste skattedeklarationen. 

Det att den ekonomiska situationen för ensamföretagarens företagsverksamhet har försämrats och omsättningen har minskat efter den 16.3.2020 ska intygas med kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (kostnader och försäljningsintäkter).

Ett intyg över skatteskulder och en plan som Skatteförvaltningen godkänt över betalningen av skatteskulderna.

1. Den sökandes basuppgifter